5 põhjust, miks valida Riigikogu valimistel sotsiaaldemokraadid

1. Lapsed on meie tulevik.

Oleme viimastel aastatel oluliselt vähendanud laste vaesust ja eelisrahastanud haridust. Tänu sotsidele kolmekordistus lastetoetus ja suurenes lasterikaste perede toetus. Meie eesmärk on tõsta pere esimese ja teise lapse eest makstav lapsetoetus 100 euroni kuus. Teeme kõik, et lasteaiakoht oleks lapsevanematele tasuta ning iga kooliealine laps saaks “kultuuriranitsa” ehk eraldame koolidele 100 eurot lapse kohta kultuuriürituste külastamiseks.

2. Igaühel peab olem õigus väärikalt elada ja vananeda.

Koos palkade ja hindadega peab tõusma ka pension. Meie eesmärk on tõsta keskmine pension 700 euroni kuus. Lõpetame pensionäride ebaõiglase maksustamise ning vabastame pensioni alampalga ulatuses tulumaksust. Anname igale eakale kindlustunde, et vajadusel saab ta kvaliteetse hooldekodu koha pensioni eest.

3. Igaühel peab olema võimalus kiirele ja kvaliteetsele arstiabile.

Oleme suunanud lisavahendid ravijärjekordade lühendamisele. Jätkame ravijärjekordade lähendamist kõigile Eesti inimestele ning esmajärjekorras tagame, et lapsed pääseksid eriarsti vastuvõtule nädala
jooksul. Taastasime täiskasvanute hambaravihüvitise, mida on kasutanud juba üle 200 000 inimese. Jätkame ravihindade soodustamist ning vähendame ravimite käibemaksu 5%-le.

4. Haridus on parim investeering.

Meie eesmärk on tõsta järgmise nelja aasta jooksul õpetajate miinimumpalk 2000 euroni kuus ning jätkata samas tempos ka lasteaiaõpetajate palkade tõstmist.

5. Meie majanduse ainus tegelik vundament on töökas ja tark Eesti inimene.

Meie majanduspoliitika on ühtlasi ka haridus- ja sotsiaalpoliitika. Meie eesmärk on tõsta investeeringud teadus -ja arendustegevusele 1%-ni SKTst.

Meie laste ja eakate pärast, terve ja turvalise ühiskonna nimel, valige sotsiaaldemokraate! Meie teeme! Igaüks loeb!

Jäta kommentaar