Mida oodata homselt Kadri Simsoni kuulamiselt?

Voliniku kandidaatide kuulamised on kestnud 3 päeva ja arusaadavalt pälvib homne Kardi Simsoni kuulamine Eestis suur tähelepanu – ikkagi ”oma” voliniku kuulamine. Eestist tuleb Brüsselisse arvukalt ajakirjanikke, et toimuvat ka kohapeal jäädvustada. 

Mida siis võib oodata homselt kuulamiselt?

1. Kõik kuulamised on väga detailselt ette valmistatud, alustades sellest, mitu küsimust üks või teine poliitiline grupp/Euroopa Parlamendi (EP) komisjon saab esitada ja lõpetades sellega, et voliniku kandidaadil on ees kõigi küsijate nimed, poliitiline kuuluvus ja fotod. Kõik küsijad on kirjas siin. 

2. Kuulamisel käib omamoodi võistlus – Euroopa Parlamendi liikmed (MEPid) esitavad võimalikult detailseid küsimusi ja voliniku kandidaadid püüavad anda võimalikult üldsõnalisi vastuseid, mis jäävad volinikele antud poliitiliste suuniste (ametijuhendite) raamidese. Siin on Kadri Simsoni tööülesannete kirjeldus, kus on väga selged 14 punkti/ülesannet, mida Ursula von der Leyen Simsonile andis. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-kadri-simson_en.pdf

Nii et Simson peab kõiki neid punkte ühel või teisel kujul adresseerima ja mitte andma (konkreetseid) lubadusi, milleks tal von der Leyeni eelnev luba puudub. 

3. Suulisele kuulamisele eelnes kirjalike küsimuste ja vastuste voor. Simsonile esitatud küsimusi ja vastuseid saab lugeda siit.

Tegemist on põhjaliku ülevaatega, mis annab Simsonile hea ülevaate sellest, millised küsimused MEP’e kõige rohkem huvitavad ja MEP’idele ettekujutuse sellest, millised saavad olema Simsoni vastused. Ehk lihtsustatult – ametijuhend ja need 19 lehekülge on see materjal, mille Simson peab endale enne homset kuulamist selgeks tegema.  Suuline kuulamine ongi väga palju nagu koolilõpueksam – küsimused on teada, konsultatsioonid on toimunud ja spikker on valmis pandud (kirjalikud vastused).  

5. Kuna kuulamiste sisu on ette ennustatav, siis on minu jaoks sama huvitav kõik see, mis jääb väljapoole portfelli sisu puudutavaid küsimusi – volinike kandidaatide maailmavaade, käitumine kuulamisel, alustades enesekindlusest ja/või selle puudumisest ning lõpetades erinevate keelte kasutamisega. Selgelt on eristatavad ”vanad kalad” – kes on juba käinud taolistel kuulamistel ja uustulnukad – kellele taoline kuulamine on esmakordne. 

Kuidas läheb Simsoni homne kuulamine? Palju sõltub sellest, kuidas ta on teemad ära õppinud ja kuidas suudab need ette kanda, olemata liiga üldsõnaline ja andmata ühtegi siduvat poliitilist lubadust, mis väljub tema pädevusest ning tehes seda kõike rahulikult ja enesekindlalt.  

Kas Simson võib oodata küsimusi maailmavaate, Euroopalike väärtuste ja EKRE-ga koalitsiooni toetamise ning segaduse kohta maksumaksja raha kasutamisel puhkuseks? Ma väga loodan, et jah. Need on väga põhimõttelised küsimused. Volinikult eeldatakse laitmatut reputatsiooni ning need küsimused väärivad ausaid ja ammendavaid vastuseid.  

Kas võib oodata ootamatusi? Nagu näiteks eile, kui Poolast esitatud voliniku kandidaat jäi hätta põllumajandusteemadega ja peab võib-olla uuesti EP ette tulema? Pigem ei. Ma küll ei tunne Simsonit isiklikult väga hästi, aga mulle on jäänud mulje, et ta on kohusetundlik, oskab ja soovib õppida. Pealegi on viimase kuu jooksul talle abiks olnud oma ala parimad eksperdid EL Komisjonist.

Kas Simson võib langeda poliitiliste mängude ohvriks? Nimelt on EP lükanud tagasi ühe Euroopa Rahvapartei (Ungari) ja ühe Sotsialistide & Demokraatide (Rumeenia) voliniku kandidaadi. Võiks arvata, et nüüd soovitakse kätte maksta ja kukutada läbi üks liberaalide kandidaat. Simson kuulub liberaalide (ALDE/Renew) hulka. Pigem ei. Kui soovitakse maksta kätte, siis ma ei arva, et ohvriks valitakse järjekordne ida-eurooplane (lisaks Ungarile ja Rumeeniale). Selles mõttes sobib ”ohvriks” palju paremini Prantsusmaa kandidaat Sylvie Goulard (ALDE/Renew), kelle rahaasjad eelmise EP koosseisu ajal on tekitanud mitmeid küsimusi, mis viisid 42 000 EUR tagastamiseni Goulardi poolt. 

Mida soovida Kadri Simsonile? Head närvi, enesekindlust ja naeratust! Usun, et paljud elavad talle kaasa. Homme on ta palju rohkem, kui volinikukandidaat, kes esindab Ursula von der Leyeni Komisjoni. Homme esindab Simson ka Eestit. Edu, Kadri!

Jäta kommentaar