Rahvusvahelise küberjulgeoleku komisjoni viimane istung Etioopias

Addis Ababas toimub rahvusvahelise küberjulgeoleku komisjoni (https://cyberstability.org/ ) viimane istung. Alustasime aastal 2016 ja mul oli erakordne võimalus juhtida Komisjoni kuni Riigikogu valimisteni. Siis pidin tagasi astuma, sest tegemist on apoliitilise komisjoniga ning olen olnud komisjoni tavaliige. Arutame oma lõpp-raportit, mille esitlus toimub Pariisis novembri keskel. Kolme aasta jooksul oleme arutanud, kuidas muuta küberruumi turvalisemaks. Oleme teinud seda läbi väga erinevate vaatenurkade – on ju komisjonis endisi poliitikuid, akadeemikuid, IT eksperte, tsiviilühiskonna liikmeid ning isegi endiseid häkkereid.

Praegu on väga trendikas rääkida sellest, et küberturvalisus ei saa olla ainult riikide/valitsuste teema, vaid selles vadkonna saab olla edukas ainult siis, kui tehakse koostööd erinevatel tasemetel ja erinevate valdkondade esindajate vahel. Paraku on see jäänud ainult jutuks. Nagu ütles üks mu hea tuttav: riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide DNA ei soosi koostööd teistega. Usun, et meie komisjon on parim näide selle kohta, et koostöö on võimalik.

Kui peaksin lühidalt ütlema, mida on meie Komisjon saavutanud, siis nimetan kolme asja:

1. Komisjon on globaalne ja mitte ainult samameelseid ühendav grupp. Kõrvuti USA ja Eesti häälega on komisjonis esindatud Hiina, Venemaa, Lõuna-Aafrika Vabariik, Malaisia jt.  

2. Komisjon pakkus välja 8 käitumisnormi riikidele, erasektorile, üksikisikutele vastutustundlikuks käitumiseks küberruumis. See on eriti oluline olukorras, kus riigid ei suuda kokku leppida KUIDAS. Normid ei asenda õigust, aga on heaks eeskujuks.

3. Komisjon defineeris küberturvalisuse ja printsiibid, mida tuleks järgida selleks, et küberruum oleks turvaline. 

Ühelt poolt on väga hea meel, et töö on tehtud. Teiselt poolt on natuke kurb ka, et me enam grupina kokku ei saa. Oli erakordne kuulata Harvardi professor Joseph Nye’d debateerimas endise häkkeri Jeff Moss’iga, endist USA kübertsaari Chris Painteri diskuteerimas Lõuna-Aafrika Vabariigi inimõiguslase Anriette Esterhuyseniga,  Hiina professorit Xiaodong Li’d vestlemas Vene ettevõtja Ilja Satshkoviga….

Üks asi on kindel: isegi kui me ei saa enam kunagi kokku Komisjonina jääme headeks tuttavateks ja kolleegideks. 

Jäta kommentaar