Sõnavõtt Euroopa Parlamendi plenaaristungil – desinformatsioon

Thank you, President.

I would also like to thank Council and Commission for their statements.  

I will continue in Estonian.

Desinformatsioon ei ole uus nähtus ja ometigi oleme me iga kord üllatunud, kui järjekordne desinformatsiooni laine meid tabab. Puudutagu see sekkumist valimistesse või rünnakuid üksikute liikmesriikide vastu.

Möönan, et koroonakriisi ajal, mis on ülemaailmne kriis – jõudis valeinfo levitamine uuele tasemele, alustades informatsiooniga koroonaviiruse päritolu ja leviku kohta ning lõpetades valeravimite ja šarlatanlike ravivõtetega. 

Ning see laine ei ole veel lõppenud ega lõppegi, kui meie ei lõpeta imestamast ja ei hakka tegutsema. 

Väidan, et meil on olemas ideed ja kogemus, aga puudu jääb otsustavusest ja kiirusest. 

Tänaselgi arutelul kõlasid väga õiged mõtted:

– desinformatsiooni allikate paljastamine ja faktidel põhineva informatsiooni jagamine;

– koostöö liikmesriikide, EL institutsioonide ja meediaplatvormitega; 

– ajakirjanduse vastutus ja inimeste harimine. 

Ma tunnustan Komisjoni ja EL välisteenistuse algatust võitluses koroonaviirusega seotud valeinfoga – Tackling Coronavirus Disinformation – Getting the facts right.

Mul on väga hea meel, et see initsiatiiv kasvas välja Idasuunalise Strateegilise Kommunikatsiooni Rakkerühmast (East Stratcom Task Force), mille algatasid 5 aastat tagasi 4 riiki – Eesti, Leedu, Taani ja Suurbritannia. Algatus koges alguses vastuseisu ja ometigi on see kujunenud edukamaks, kui oleks osanud ennustada.  

Ma kordan üle, et  meil on teadmised ja kogemused, kuidas valeinformatsiooniga võidelda. Aeg on otsustada ja tegutseda. See omakorda tähendab vahendeid – inimesi ja rahalisi vahendeid. Väga oluline on informatsiooni kättesaadavus kõigis EL ametlikes keeltes, mitte ainult mõnes väljavalitud keeles, nagu see kahjuks praegu on.  

Ja loomulikult ei tohi desinformatsiooniga võitlemine toimuda põhivabaduste ja -õiguste arvelt.

Tänan!

Jäta kommentaar