Poliitikute sõnade mõju rahvusvahelises diplomaatias

Ratasel on õigus, et üks raadiosaade ei muuda riikidevahelisi suhteid, ka siis kui tegemist on lähedaste liitlastega. Paraku jätab Ratas mainimata, et riigi mainet ja poliitikaid hinnatakse palju laiemalt, kui üks raadiosaade või üks intervjuu või üks pressikonverents. Võin seda kinnitada oma kogemusest suursaadiku ja välisministrina. Igal Tallinnas tegutseval suursaadikul ja/või diplomaadil on väga lai suhtlusring. Sellesse kuuluvad poliitikud, ka opositsioonist, ajakirjanikud, tsiviilühiskonna esindajad, ettevõtjad, eksperdid, teised diplomaadid jne. jne. Vestlused kõigi nimetatutega loovad pildi Eestis toimuvast, mille saatkonnad oma pealinnadele edastavad. See pilt ei piirdu ühe intervjuu või raadiosaatega ning on iga kuuga järjest masendavam. Paraku näitab see pilt praeguse valitsuse tänaseks juba aastatepikkust Eesti rahvusvahelise maine lõhkumist, teiste riikide ja riigipeade solvamist, ettevõtluskeskonna halvendamist, välistööjõu diskrimineerimist. Peab olema kas pime või rumal, et seda mitte märgata. Välisministril soovitan rääkida talle alluvate diplomaatidega, et paremini mõista, kuidas töötavad saatkonnad – kellega suhtlevad, keda kuulavad ja kust informatsiooni ammutavad. Kui ei taha rääkida diplomaatidega, siis soovitan rääkida kaitseministriga, kes veel hiljuti oli ka ise suursaadik. Siis saab vast ka välisministrile selgemaks, kuidas Eestis toimuv mõjutab meie riigi mainet, edukust ja julgeolekut.

Rääkisin täna ka KUKUs saatkondade tööst ja sisepoliitika mõjust välispoliitikale: http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-marina-kaljurand-poliitikute-sonade-moju-rahvusvahelises-diplomaatias-arataja/

Jäta kommentaar