Kokkuvõte. Kuidas möödus märtsikuu?

Head sõbrad!

Märtsi on ikka peetud kevadkuuks ja kuuks, mil tähistatakse naistepäeva. Esimesega on sellel aastal nagu on (või õieti ei ole), aga naistepäev on ja jääb. Mina kuulun sellesse põlvkonda, kes mäletab naistepäeva tähistamist nõukogude ajal – lilled, tordid, tähelepanust õhetavad naised ja vindised meeskolleegid. Viimastel aastatel on naistepäeva tähistamine väga palju muutunud, vähemalt minu jaoks. Endiselt on lilled-tordid-õnnitlused, aga lisandunud on huvitavad arutelud naisi huvitavatel ja naisi puudutavatel teemadel. Sellel aastal osalesin ENUT ja Euroopa Parlamendi Tallinna Büroo korraldatud arutelul, kus räägiti nii naistest erinevates valdkondades, kui ka COVID-19 pandeemia mõjust naistele. Uuringud kinnitavad, et pandeemia on mõjutanud naisi rohkem kui mehi: töötus on naiste seas suurenenud rohkem kui meeste seas, samuti on suurenud naistevastane vägivald ning kodutööde koormus. Kuulasin kaaskõnelejaid ja sain järjekordse kinnituse, et Eestis on uskumatult palju huvitavaid naisi. Neid tuleb lihtsalt märgata. 

Olge terved!

Lugupidamisega, 

Jäta kommentaar