Plenaaristungi arutelu 09/06/2021 – Naispoliitikute vastane kübervägivald

Thank you President

Commissioner, Council

Colleagues

Online violence against women in politics is an important topic and thank you for putting it on today’s agenda.

Aga, me ei peaks rääkima ainult naispoliitikutest. Me peame rääkima kõigist naistest, kes on langenud või võivad langeda kübervägivalla ohvriks.

Seepärast tahaksin ma rõhutada parlamendi naistevastase kübervägivalla raporti olulisust.

Me elame ajal, kui kübervägivald ei ole enam uus nähtus, vaid muutub järjest igapäevasemaks ning eriti haavatvad on naised, lapsed ja vähemused.

Selleks, et naistevastane kübervägivald ei muutuks uueks normaalsuseks tuleb tegutseda kiiresti ja koordineeritult, samaaegselt erinevatel tasanditel ja erinevate meetoditega.

Kaasatud peab olema kogu ühiskond, alustades poliitilisest tasandist ning lõpetades tsiviilühiskonnaga. Oluline on õiguskaitsjate ja sotsiaaltöötajate harimine, aga ka üldine teadlikkuse tõstmine.

Euroopa Liit peab olema suunanäitaja nii EL siseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Tänan!

Jäta kommentaar