Plenaaristungi kõne 15/09/2021 – Soopõhise vägivalla kriminaliseerimine

Tänan proua President,

Head kolleegid,

Soopõhine vägivald on ränkpõhiõiguste ja -vabaduste rikkumine. Seemõjutab kogu ühiskonda ning seab ohtu ühiskonna tervise ja turvalisuse. Seda ei tohi vaikides taluda, vaid sellele tuleb vastu astuda. Täna on meil võimalus teha seda üheskoos, Euroopa Liidu tasemel.

Ma tänan raportööri ja variraportööre väga asja- ja ajakohase raporti eest, mis muu hulgas käsitleb soopõhise vägivalla peapõhjuseid. Soopõhine vägivald mõjutab eelkõige naisi ja tütarlapsi, aga ka  LGBTIQ+ kogukonna liikmeid. Viimast soodustavad patriarhaalsetel stereotüüpidel põhinevad soonormid. Soopõhiseks vägivallaks on ka seksuaal- ja reproduktiivsete õiguste rikkumised. 21. sajandil peab olema igale naisele tagatud seaduslik ja ohutu abort.

COVID-19-pandeemia ajal on suurenenud sooline ebavõrdsus ning sagenenud lähisuhtevägivalla juhtumid. Seepärast on täna väga oluline toetada Raportit ning kriminaliseerida soopõhine vägivald Euroopa Liidus.

Head kolleegid, ma kutsun teid hääletama Raporti poolt ja soopõhise vägivalla kriminaliseerimise poolt. Iga hääl loeb!

Tänan!

Jäta kommentaar