Olen veendunud, et Riigikogus ja Euroopa Parlamendis esindatud erakondadest on sotsiaaldemokraadid leidnud kõige õigema lähenemise keskkonna- ja kliimaalastele teemadele. Esiteks, toetame rohepööret ning peame oluliseks meid ümbritseva keskkonna säilitamist (kohati – parandamist). Teiseks, peame sama oluliseks tegelemist rohepöördega kaasnevate sotsiaalmajanduslike tagajärgedega, et muudatused ei tooks kaasa inimestele ja ettevõtetele liiga suuri rahalisi kohustusi. Nimetatud eesmärgid ei välista üksteist ja targa tegutsemise korral on mõlemad saavutatavad. Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioon on alati toetanud rahalist abi ja teisi meetmeid neile, kelle pihta rohepööre kõige enam lööb.  Toetame rohepöördega seotud toetuste maksmist kliimafondist, sotsiaalfondist, üleminekufondist jne. Arvestades kiiresti tõusvaid energiahindu toetame abi inimestele (ja peredele), kes on langenud või võivad langeda niinimetatud energiavaesusesse. Need otsused on tehtud Euroopa Parlamendi tasemel, aga Euroopa Parlament ei saa tulla liikmesriikidesse konkreetsete toetusmeetmete üle otsustama, toetusi määrama või neid välja maksma. Seda saavad ja peavad tegema liikmesriikide valitsused. Eesti sotsiaaldemokraadid on teinud valitsusele mitmeid ettepanekuid kompensatsioonimehhanismide loomiseks ja rakendamiseks.

LULUCFi eelnõu on üks olulisi ja põhimõttelisi eelnõusid rohepöörde eesmärkide saavutamisel. Eelnõud arutati põhjalikult nii Riigikogus kui ka Euroopa Parlamendis. Arvan, et eelnõus esitatud EL Komisjoni nõuded süsinikusidumise osas on Eestile jõukohased. Teatavasti jõudis samale järeldusele ka Riigikogu keskkonnakomisjon ning sotsiaaldemokraatide fraktsioon, kui arutati Fit for 55 paketti, sealhulgas ka LULUCFi. Oma seisukoha kujundamisel osalesin aruteludel Euroopa Parlamendis, arvestasin Riigikogus toimunud aruteludega  ning kohtusin erinevate osapoolte esindajatega, sealhulgas Eesti Erametsaliidu ja Eestimaa Looduse Fondi esindajatega. Hääletasin Euroopa Parlamendis LULUCFi eelnõu poolt, sest olen veendunud, et see on vajalik nii Eestile kui ka Euroopale. Samas rõhutan, et Eestis tuleb palju põhjalikumalt analüüsida Fit for 55 paketi mõjusid, töötada välja kompensatsioonimeetmed ning rakendada neid selliselt, et need jõuaksid inimeste ja ettevõteteni, keda rohepööre kõige enam puudutab.   

Mis puudutab koostatavat looduse taastamise määrust, siis olen kindel, et ka siin saab leida tasakaalu looduse kaitsmise ja põllumajandusliku tootmise vahel. Tean, et Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjon ja põllumajanduskomisjon tööavad selle nimel. Oma seisukoha kujundamisel kavatsen kuulata nii looduskaitse kui ka põllumajanduse eksperte ja mul on väga hea meel, et sotsiaaldemokraatide seas on mõlemaid. Arutelude järel kujundan seisukoha, mis on parim Eestile ja vastab minu maailmavaatele. 

Marina Kaljurand, Euroopa Parlamendi saadik

Arvamus avaldatud: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120037316/andrus-ansip-pean-loomulikuks-et-volinik-ega-minister-ei-lepi-kokku-eesmarkides-mille-taitmisega-eesti-hakkama-ei-saa

Jäta kommentaar