VENE AGRESSIOONI MÕJUST MIGRATSIOONILE EUROOPA LIIDUS

Venemaa agressioon Ukraina vastu on oluliselt mõjutanud migratsiooni Euroopa Liidus.

Esiteks, põgenike laine Ukrainast. ÜRO Põgenike Ameti andmetel on Ukrainast põgenenud ligi 8 miljonit inimest.Mul on hea meel, et eelkõige Euroopa Liidu piiririigid, sealhulgas Eesti, on võtnud põgenikud vastu ning taganud neile kaitse ja abi. See on suuresti õnnestunud tänu vabatahtlike erakordsele tegevusele ja inimeste erakordsele lahkusele.  Kuid see ei ole see jätkusuutlik, kui kõik EL liikmesriigid ei panustapõgenike abistamisesse.On viimane aeg tegutseda üheskoos ja solidaarselt.

Teiseks, migratsioonilaine Venemaalt, alustades turistidest ja lõpetades mobilisatsiooni eest põgenejatega. On väga õige, et Euroopa Liit lõpetas lihtsustatud korras viisade väljastamise Vene kodanikele ning mitmed Euroopa Liiduliikmesriigid on piiranudturismi Venemaalt. Kutsun kõiki liikmesriike üles seda tegema. Praegu ei ole aeg Vene kodanike turismiks Euroopa Liidus.

Kolmandaks, inimeste kasutamine hübriidrelvana. Oleme seda näinud Soome-Vene piiril KarjalasvõiValgevene-Leedu piiril. Peame olema valmis, et taolised rünnakud Euroopa Liidu piirilekorduvad. Euroopa Liidu piir peab olema kaitstud. Tänan!

Video kõnest: https://www.youtube.com/watch?v=LBIkLhx-aL4

Jäta kommentaar