Eritribunali loomiseks on vaja rahvusvahelist toetust

Euroopa Parlament on oma resolutsioonides korduval mõistnud hukka Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja tunnistanud Venemaa terrorismi toetavaks riigiks. Samuti on Euroopa Parlament korduvalt rõhutanud seda, et kõik sõjakurjategijad, nii need, kes vägistavad ja tapavad Ukrainas kui ka need, kes istuvad Kremli kaitsvate müüride taga, peavad saama karistatud. Ning selleks on vaja rahvusvahelist kohut. 

Tänaseks on rahvusvaheliselt loodud mitmeid kohtuid, näiteks Rahvusvaheline Kohus (International Court of Justice), Rahvusvaheline Kriminaalkohus – RKK (International Criminal Court), kuid puudub ühtne arusaamine, kuidas mõista kohut Venemaa poolt toimepandud agressioonikuriteo üle. Selle lünga täitmiseks tegigi Euroopa Parlament ettepaneku luua eritribunal Venemaa üle õiguse mõistmiseks. Ajalooliselt võib tõmmata paralleeli Nürnbergi Tribunaliga, hilisemast ajaloost ka Jugoslaavia ja Ruanda tribunalidega. Eritribunal hakkab täiendama RKK, mis mõistab õigust sõjakuritegude, genotsiidikuriteo ja inimsusevastaste kuritegude üle. Juba praegu tegutseb RKK aktiivselt tõendite kogumisel tulevaseks õigusemõistmiseks. Abiks on Ukraina õiguskaitseorganid ja rahvusvahelised eksperdid. Kui külastasin kevadel Butšat nägin ise, kuidas töötavad rahvusvahelised eksperdid hukatute ekshumeerimisel, et koguda vajalikke tõendeid. 

Eritribunal ei too tagasi hukkunuid ega vähenda valu hukkunute üle, aga on oluliseks sammuks, et näidata kogu maailmale – ükski kuritegu ei jää karistuseta, ükskõik kui palju aega määda läheb. Ma ei tea, kas Putin ja tema lähiring jõuab kunagi kohtu ette, ilmselt püüvad nad õigusemõistmise eest põgeneda. Aga ka tagaselja süüdimõistmine on võimalik ja vajalik, kui kurjategijaid kätte ei saa. Õigusemõistmine sõjakurjategijate üle on vajalik ohvritele, rahvusvahelisele üldsusele, aga ka tavalistele venelastele. Nii nagu toimus denatsifitseerimine sõjajärgsel Saksamaal peab toimuma puhastus ka Venemaal, et iga venelane saaks lõpuks aru, mida tegi tegelikult kuritegelik putinlik režiim ja kuidas neid kasutati ära Kremli propaganda poolt. 

Eritribunali loomiseks on vaja rahvusvahelist toetust. Seega järgmine ülesanne Euroopa Liidu institutsioonide ees on valmistada ette eritribunali loomist ning saada sellele võimalikult laiapõhjaline rahvusvaheline toetus.  

Jäta kommentaar