Kõne plenaaristungil – DIGITEENUSTE AKT: DIGIPLATVORMIDE ROLL VIHAKÕNE JA VALEINFORMATSIOONI LEVIKU TÕKESTAMISEL.

President, Commissioner, Minister, colleagues.

Euroopa Liit tegi ajalugu, kui võttis vastu Digiteenuste aktiga – esmakordselt maailmas reguleeriti digiplatvormidevastutust võitluses vihakõne ja valeinformatsiooniga, tehti oluline samm selles suunas, et kõik, mis on ebaseaduslik reaalses maailmas on ebaseaduslik ka digimaailmas. See on oluline lubadus meie inimestele, digiteenuste tarbijatele – te olete ühtemoodi kaitstud nii päris- kui ka digimaailmas.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) märgib oma Raportis, et võitluse vihakõne vastu teeb keerulisemaks see, et Euroopa Liidus puudub ühtne vihakõne mõiste. Jätkuvalt levib netivägivald, mille peamised ohvrid on lapsed, vähemused ja naised, eriti – naispoliitikud. Samuti on puudulik ametnike ja töötajate väljaõpe, kes  netipostituste sisu modereerivad.

Siin on suur töö ära teha liikmesriikidel.

Tahaksin tunnustada Komisjoni, kes alustas eelmise aasta lõpus (Digiteenuste akti raames), protseduure firma X/endise Twitteri vastu. See on oluline samm, et hinnata platvormi X tegevust, aga ka analüüsida laiemalt digiteenuste akti rakendamise praktikat digiplatvormide poolt.

Sest praktikast sõltub Digiteenuste akti saatus: kas see jääb poliitiliselt kõlavaks dokumendiks või tagab see tõelise kaitse meie kodanikele, ka eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel.

Ma tänan.

Jäta kommentaar