Kõne plenaaristungil – EUROOPA LIIDU LAIENEMINE JA EUROOPA LIIDU REFORM

President, Commissioner, Colleagues

Euroopa Liidu ees on täna kaks protsessi.

Venemaa agressioon Ukraina vastu tegi võimalikuks selle, millest veel mõned aastad tagasi ei julgetud isegi unistata: Euroopa Liidu laienemise itta. Selle tõestuseks on otsus alustada liitumisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga ning anda kandidaatriigi staatus Gruusiale.

Samal ajal on jätkunud arutelud Euroopa Liidu reformi üle, mis said alguse Euroopa tulevikukonverentsil. On täiesti selge, et Euroopa Liit vajab reformimist – alustades Euroopa Liidu siseste otsustusprotsessidega ja lõpetades valmisolekuga laienemiseks.

Mõlemad protsessid on vajalikud ja mõlemad protsessid peavad toimuma paralleelselt. Reformid ei tohi saada ettekäändeks laienemise pidurdamisele. Euroopa Liidu laienemispoliitika on üks Euroopa Liidu edukamaid geopoliitilisi vahendeid, mis toob rahu ja stabiilsust kontinendile.  

Täna on meie ees ajalooline võimaluste aken, mis sai võimalikuks tänu Ukraina võitlusele ja mille hinnaks on hinnaks on ukraina rahva veri ja kannatused. Me ei tohi neid alt vedada. Me ei tohi sulgeda võimaluste akent. Sest ajalugu ei andesta seda meile. 

Ma tänan!

Jäta kommentaar