Välisminister Reinsalu

Välisminister Reinsalu on tuntud selle poolest, et oskab suurepäraselt hämada ja keerutada. Kuulad ja imestad  – sõnad on justkui olemas ja neid ei ole vähe, aga sisu ei ole.

Seekord suutis Reinsalu minna veelgi kaugemale – ta ei vastanud ühelegi ajakirjaniku küsimusele, vaid rääkis seda, mida tahtis. 

Ajakirjanik: Seda ma ei küsinud

Reinsalu: See oli teie küsimuse mõte

Ajakirjanik: Ma ei küsinud seda, mida te mulle suhu panite

Reinsalu: Te mõtlesite, ma nägin seda teie silmadest

Ajakirjanik: Seda ma ei öelnud

Reinsalu: Aga jälle mõtlesite

See ei ole erandlik, et minister/poliitik keerutab ja jätab mõnele küsimusele vastamata, aga välisministrilt ootaks väga põhimõttelistes küsimustes selgeid ja arusaadavaid vastuseid. Sest kui selgeid vastuseid ei anta, siis tekitab see lisaküsimusi ja spekulatsioone. Nii oma inimeste seas kui ka välismaal, nii partnerite kui ka mitte partnerite, et mitte öelda vähem heatahtlike riikide seas.

Selles intervjuus jättis Reinsalu vastamata küsimusele Ungari demokraatia ja õigusriikluse kohta ning Ungari Vene-meelse välispoliitika kohta.

Samamoodi on ta jätnud varem vastamata küsimustele Eesti-Vene piirilepingute kohta, mida ta muide justiitsministrina toetas. Lihtne küsimus – kas välisminister Reinsalu toetab praegusel kujul läbi räägitud Eesti-Vene piirilepingute sõlmimist? Kas Eestil on territoriaalsed pretensioonid Venemaale või ei ehk – kas Eesti kavatseb nõuda tagasi ? Ja ei ole mõtet vastata, et ”Eesti ei peaks Tartu rahu põhimõtetest taganema”. Tartu rahulepingu põhimõtted on osa Eesti põhiseadusest ja riiklusest ning mitte ükski taasiseseisvunud Eesti valitsus ei ole neist taganenud. Ka kõik taasiseseisvunud Eesti õiguskantslerid on kinnitanud, et piirilepingud ei tühista ega muuda Tartu rahulepingus sätestatud põhimõtteid. Justiitsminister Reinsalu oli sellega nõus. Kas välisminister Reinsalu arvab teisti? 

Samuti ei ole Reinsalu suutnud selgitada, miks ta peab ÜRO rändepakti Eestile ohtlikuks, kui isegi õiguskantsler on kinnitanud, et rändepakt ei too Eestile kaasa siduvaid kohustusi ning migratsioon üle otsustamine on ja jääb iga riigi pädevusse. Miks otsustas ta sõlmida ”migratsioonipakti” Ungariga ja mis on selle pakti sisu? Kas tõesti arvab Reinsalu, et koostöös Ungariga suudetakse ”migratsioon peatada”? Või on vaja sõlmida koostööleping selleks, et informeerida teineteist katsetest ”ränderaamistikule viidata teistes dokumentides?”

Vastamata küsimuste jada võib jätkata. 

Lõpetuseks, kaks soovitust Reinsalule. 

Esiteks, võtta ennast kokku ja leida endas nii palju riigimehelikkust, et öelda selgelt välja Eesti välispoliitika seisukohad. 

Teiseks, kui ei soovi vastata ajakirjaniku küsimusele, siis ei ole mõtet raisata ajakirjaniku aega. Võib lihtsalt ise küsida ja ise vastata. Ja kui ikkagi väga tahaks, et keegi teine küsiks, võib paluda appi mõne koalitsioonikaaslase. Näiteks Järvik küsib ja Reinsalu vastab ning siis vastupidi – Reinsalu küsib ja Järvik vastab. Järvik on toodud illustratiivse näitena, sobib iga koalitsioonikaaslane.  

Mainitud ERR artikkel: https://www.err.ee/1005075/reinsalu-kaitses-ungariga-sobrustamist

Jäta kommentaar