Euroopa Parlamendi hääletamine: Komisjoni ettepanekud COVID-19 vastases võitluses

Head kolleegid,

Kõigepealt tahaksin ma avaldada kaastunnet kõigi COVID-19 läbi hukkunute peredele, sõpradele ja kolleegidele. Samuti tahaksin tänada kõiki, kes on täna pandeemia vastase võitluse eesliinil. Sügav kummardus arstidele, õdedele, politseinikele, päästetöötajatele, vabatahtlikele ja paljudele teistele. 

Ka meil, Euroopa Parlamendi liikmetel, on oma roll täita. Meie tänastest otsustest sõltub, milliseid meetmeid ja kui kiiresti saab Euroopa Liidus rakendada COVID-19 vastases võitluses. 

Hääletasin täna kõigi Komisjoni ettepanekute poolt. See on esimene seadusandlik samm võitluses pandeemiaga ja on äärmiselt oluline, et Komisjon saaks asuda viivitamatult ellu viima oma tegevusplaani. Mul on hea meel, et nii suur enamus Euroopa Parlamendi liikmeid toetas Komisjoni ettepanekuid. Näitasime, et Euroopa Liidu solidaarsuse ja ühtsuse saab tuua välja kliinilisest surmast, mille põhjustas COVID-19. 

Pandeemia näitab väga selgelt, mis saab, kui Euroopa Liit taganeb oma põhimõtetest ja väärtustest: piiridele tekivad kaubaautode järjekorrad, inimesed ei pääse kodumaale, meditsiini- ja kaitsevahendeid ei lasta riigist välja jne. Häiriv on näha, kuidas Hiina ja Vene (sõja)lennukid viivad humanitaarabi Itaaliale. Häiriv seepärast, et meie, eurooplased, ei suuda kriisiolukorras üksteist aidata. Ja see ei ole õige. 

Suhtun kriitiliselt Euroopa Liidu Komisjoni tegevusse kriisi alguses. Leian, et Komisjon hakkas otsustavalt tegutsema liiga hilja: alles siis, kui piirid olid suletud, kaubad seisid ja inimesed ootasid suletud piiride taga kodumaale pääsemist. Just siis hakati minu käest küsima, mida Euroopa Liit ootab, miks Euroopa Liit ei tegutse, kuhu on jäänud Euroopa Liidu ühtsus ja solidaarsus? On arusaadav, et Komisjon ei saa sekkude riikide otsustesse, mis puudutavad eriolukorra kehtestamist või tervishoiuteenuste pakkumist. Aga Komisjon peab seisma Euroopa Liidu solidaarsuse ja ühtsuse eest ning toetama ja koordineerima liikmesriikide vahelist koostööd ka kõige keerulisematel aegadel. Tänane eelnõude pakett näitab, et Komisjon on astunud esimesed väga põhimõttelised sammud kriisi peatamiseks ja kahjude vähendamiseks. Olen kindel, et need sammud ei jää viimaseks. 

Euroopa Parlament tõestas täna, et COVID-19 ei ole halvanud demokraatiat ega muutnud Euroopa Parlamenti tegutsemisvõimetuks. 

Meie, Euroopa Parlamendi saadikud, jätkasime täna tööd, sõltumata sellest, millistesse  poliitilistesse gruppidesse me kuulume või millist maailmavaadet esindame. 

Me jätkasime tööd vaatamata sellele, et valdav enamus meist ei saanud või ei pidanud õigeks Brüsselisse kohale tulla. 

Me jätkasime tööd, sest meid on selleks usaldatud ning see on meie kohustus Euroopa Liidu kodanike ees. 

Ma ei tea, kui kaua veel kriisiolukord kestab. Aga ma tean, et ükskord saab kriis seljatatud ning normaalne elu ja töö taastatud. Ootan väga seda päeva, kui saan istuda plenaarsaalis Brüsselis või Strasbourgis. 

Tänan tähelepanu eest!

Jäta kommentaar