PLENAARIISTUNGI KÕNE 5/10/2021 – EL KÜBERKAITSEVÕIME OLUKORRA KOHTA

Thank you, President!

Commissioner

(I will continue in Estonian)

Kõigepealt tahaksin ma tänada oma head kolleegi Urmas Paeti väga asja – ja ajakohase raporti eest!

Uus reaalsus on see, et küberrünnakutearv kasvab pidevalt, kusjuures ründed muutuvad järjest keerulisemaks ja ründajad – targemaks.

Selles kontekstis tahaksin ma rõhutada kolme aspekti:

Esiteks, liikmesriigid peavad tegema ära oma kodutöö, sest EL küberjulgeoleku tugevuse määrab selle kõige nõrgem lüli.

Teiseks, EL-NATO koostöö peab lõppude lõpuks hakkama tööle ka praktikas, alustades infovahetusega ja lõpetades ühisõppustega.

Kolmandaks, EL, koos teiste samameelsete riikidega, peab jätkuvalt olema häälekaks suunanäitajaks rahvusvahelise õiguse tõlgendamisel ja kohaldamisel küberruumis. See ei ole lihtne, sest rahvusvaheliselt valitseb ideoloogiline lõhe, mis kandub üle ka rahvusvahelisele õigusele. Aga õigusselgus on küberjulgeoleku lahutamatu osa, nagu ka süüdlaste tuvastamine ning vastutusele võtmine. 

Lõpetuseks – me saame ja peame tegema kõik, et olla pahatahtlikest ründajatest paar sammu ees. Selleks peab olema selge ja tugev  poliitiline tahe. Euroopa Parlamendil on. Tänan!

Jäta kommentaar