SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄDAL EUROOPA PARLAMENDIS

Sellel nädalal on Euroopa Parlamendis Soolise Võrdõiguslikkuse Nädal, mille eesmärgiks on töötada välja erinevaid lahendusi ja viia meid soolise võrdõiguslikkuse eesmärgile lähemale.

Kas te teadsite, et naised teenivad Euroopas endiselt keskmiselt 14,1% vähem kui mehed? 10. november tähistab kuupäeva, millest alates hakkavad naised kuni aasta lõpuni sisuliselt tasuta töötama

Soolised lõhed on ka teistes valdkondades endiselt laialt levinud.

Naistel on suurem tõenäosus vaesusesse langeda. Naised on otsuste langetamisel endiselt alaesindatud ning teevad jätkuvalt ebaproportsionaalselt suure osa tasustamata hooldus- ja kodutöödest.

Pandeemia ajal on suurenenud sooline ebavõrdsus ning sagenenud lähisuhtevägivalla juhtumid. Pandeemia on paljastanud soolise vägivalla ohvrite tugisüsteemide ebapiisavuse.

Pandeemia on kiirendanud üleminekut digitaalsetele tööviisidele ning oluline on tegeleda soolise lõhega digioskustes ning tehnoloogia valdkonnas.

Jäta kommentaar