KÕNE PLENAARISTUNGIL – OLUKORRAST SOOME-VENE PIIRIL

Lugupeetud president, volinik, kolleegid

Tänase olukorra Soome – Vene piiril on tekitanud Venemaa oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks – Soome „karistamiseks“ Venemaa-kriitiliste seisukohtade ning NATO-liikmelisuse eest.

See ei ole esimene kord, kui süütuid inimesi kasutatakse ränderünnakuks. Eelmisel aastal tegi seda Valgevene piiril Leeduga. Nüüd kordab sama Venemaa – vedades süütuid inimesi bussidega Soome piirile ja hüljates neid seal ebainimlikes tingimustes ja väga karmides ilmastikuoludes. Mul on südamest kahju igast inimesest, Venemaa käitumine on ebainimlik ja see on lubamatu.

Samas tahaksin rõhutada, et Soomel, nagu igal Euroopa Liidu liikmesriigil, on õigus kaitsta oma piire ebaseadusliku sisserände eest ning meil EL liikmesriikidena on kohustus Soomet toetada ja aidata. Tahaksin tunnustada FRONTEX’it valmisoleku eest abistada Soomet ja vajadusel ka Eestit.

Ainult meie ühine tegevus saadab Venemaale ja Valgevenele väga selge sõnumi – süütute inimeste kasutamine poliitilise relvana on lubamatu ja eesmärki ei saavuta. 

Tänan!

Vaata videot siit: https://www.youtube.com/watch?v=35BexWkOhPQ

Jäta kommentaar